Kenmerken van de Harzer kanarie

 Onze Harzervogel is geen moeilijke verstaanbare vogel en dat komt wellicht doordat de tegenwoordige harzervogel maar zeer weinig toeren heeft. Veel toeren zijn bewust of onbewust uit het lied verdwenen, of komen zeer weinig voor.

Wanneer tref je nog eens een harzerstam met bijvoorbeeld de Schokkel?

Datzelfde geldt ook voor de Waterrol.

Wel erg jammer dat dit zo is, want op die manier is er weinig variatie in het lied. Zo hebben de Duitse kwekers er de laatste 25 jaar voor gezorgd dat harzermannen slechts vier toeren zongen en misschien nog een klingel. Ik schrijf "misschien". Want ik heb met Duitse keurmeesters gekeurd en die zeiden: "Jeden Vogel hat Klingel". En vogels die op de Duitse wedstrijden een kloek brachten waren onverkoopbaar. Want kloeken wilde men niet.

Lees verder...

Wat voor kleurkanaries zijn er momenteel en wat zijn de kenmerken?

 Wil je ook wat meer weten wat voor soort kanaries er zijn, je hebt er al het nodige over gehoord, maar je wilt er nu meer van weten.

In dit artikeltje wat meer informatie in hoofdlijnen over kleur kanaries.
We onderscheiden een tweetal hoofdgroepen: VETSTOF en PIGMENT vogels.
Vetstof vogels zijn streeploos.

Momenteel voorkomende kleuren zijn: GEEL , ROOD en WIT.

Lees verder...

Zelf Bouwen vogelvolière voor kanaries of andere mooie vogels.

 Omdat u als liefhebber toch uw eigen inzichten heeft daar waar het, het bouwen van een volière betreft, beperk ik mij op deze website tot het geven van adviezen en tips waarmee u bij de bouw rekening dient te houden.

Keuze van huisvesting

De keuze van huisvesting zal sterk worden bepaald door de ruimte om en in het huis en de financiële middelen waarover u beschikt. Ook wanneer u klein behuisd bent is het houden van vogels goed mogelijk. Weliswaar zult u rekening dienen te houden met het aantal vogels welke u aanschaft maar hier zijn ook weer voordelen aan verbonden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het betere overzicht wat u heeft bij het kweken met een beperkt aantal vogels. Ook zullen de kosten, bij het houden van een beperkt aantal vogels, lager zijn dan bij een groot aantal vogels.

Lees verder...

Kweken van zangkanaries

 Zangkanaries worden tegenwoordig in bijna alle landen op de wereld gehouden en gekweekt. Kanariekweek is een zinvolle vrijetijdsbesteding ongeacht de leeftijd. De kanarie leeft oorspronkelijk zoals gezegd op de Canarische Eilanden. Hij komt daar voor als kleine groene vink. Ook op de Azoren en Madeira leven ze. Reeds in de tweede helft van de 15e eeuw werden deze vogels door de mens, die reizen ondernamen naar deze eilanden, meegebracht. De thans bij ons levende vormen en kleuren zijn het gevolg van kweek en selectie van vogelkwekers over de hele wereld. Bij de zangkanaries, harzers, waterslagers en timbrado's wordt in eerste instantie gelet op de zang. Toch zijn vorm, grote en verenkleed voornaam voor de kweker, doch zijn op de wedstrijd niet van belang. Lees verder...

Het houden en kweken van zangkanaries.

 Er zijn tegenwoordig veel mensen, vooral hier in Twente, die achter hun huis in de tuin, naast struiken en bloemen, een volière hebben, met daarin verschillende soorten vogels. Een volière bestaat bijna altijd uit een nachthok en een open vliegruimte van gaas. In de zomer, wanneer men lekker buiten zit, kan men dan mede genieten van de  prachtige vorm en kleuren van de vogels, alsmede van de diverse zanggeluiden, die ze voortbrengen.

Voor diegene, die zangkanaries in hun volière hebben, bestaan er 2 soorten, nl. "Harzers"  en "Waterslagers". Het aantal liefhebbers van zangkanaries, in hoeveelheid weggedrukt door liefhebbers van kleur- en postuurkanaries, breidt zich momenteel weer uit. De zogenaamde Belgische Waterslager wordt steeds populairder, zeker in Twente, en heeft de Harzer, de andere zangkanarie soort, van de  eerste plaats verdrongen.  De Water- slager zingt harder en oogt wat robuuster. Dat willen de liefhebbers van nu graag zien en horen. Misschien is dit het tijdsbeeld, kijk maar naar de hedendaagse muziek.
      
Naast het houden van deze zangvogels in de volière kan men ze ook kweken om er mee naar wedstrijden te gaan. De kanaries worden daar beoordeeld op hun zang. Andere soorten  kanaries worden beoordeeld op hun kleur, resp. postuur etc.

Lees verder...

Opkooien van zangkanaries

 Als de mannetjes uitgeruid zijn en al lekker doorzingen in de vlucht wordt het tijd om de zangkooitjes klaar te maken. Ontsmetten kan gebeuren met Halamid in koud water, daarna goed naspoelen. Doe ze in een plastic zak, spuit tegen ongedierte, bindt de zak dicht en laat ze enkele dagen zo staan. Daarna luchten. Alvorens u het schelpenzand op de laatjes doet is het verstandig eerst een blaadje papier op de laatjes te leggen; dit vergemakkelijkt het schoonmaken, hetgeen overigens zeker 2x per week moet geschieden. Voer (nootzoetzomerraapzaad) rechts en water op kamertemperatuur links. Lees verder...

Het houden van kanaries een leuke bezigheid

 Het houden van kanaries

Als men vogels gaat houden kan dat op verschillende manieren, in een gezelschap volière en een binnen verblijf in een kleine kamervolière, in kweekkooien op diverse plaatsen zijn vogels te houden en te verzorgen. Ook de doelstellingen zijn per onderkomen anders. Dit geld in mindere maten voor de verzorging, voer, bodem bedekkers, vitaminen en medicamenten. Maar verschillen zijn er altijd. Ik wil in dit artikel een aantal systemen in het kort onder uw aandacht brengen, om zo het verschil aan te geven. U zult dan zelf tot de ontdekking komen waar de verschillen groot of wel klein zo niet gelijk zijn.

Lees verder...

Vogels kweken hobby voor het leven

 Vogels kweken hobby voor het leven
door Margreet Nielen


EINDHOVEN - "Het is een ziekte die nooit meer over gaat. Ik heb het van mijn opa, die de ziekte ook had." Hans Beks (62) zegt het met een grijns want met die ziekte bedoelt hij zijn liefde voor het kweken van vogels. Zaterdag viert vogelvereniging Aviarium het 75-jarig jubileum. Hans Beks en Niek van der Molen (68) worden dan evenals vier anderen gehuldigd. Niek is vijftig jaar lid en Hans veertig.

Aviarium (Latijns voor 'voederplaats in het bos') is met ruim 140 leden een van de grootste vogelverenigingen van het land. Vroeger waren er in en rond Eindhoven meer vogelclubs maar de meeste zijn door gebrek aan belangstelling opgeheven. Aviarium is een uitzondering want het ledental van de club groeit nog steeds. Toch zijn de vooruitzichten minder vrolijk want de jeugd laat het massaal afweten. Zoon Johan Beks weet precies waarom. "Nee, ik ben geen lid, ik moet er niet aan denken. Ik moest vroeger altijd die rotkooien schoonmaken".

Lees verder...

Internationale Vogeltentoonstelling te Cromvoirt

 VOGELVERENIGING "DE GOUDVINK"
Opgericht JUNI 1965 te Vught Aangesloten bij de N.B.v.V onder V-18
Secretariaat: W. Duijnisveld
Broekwal 44
5268 HD Helvoirt
tel. 0411 643214
e-mail: jw.boons@home.nl

v.v. De goudvink uit Vught - V18 heeft het genoegen U uit te nodigen voor deelname aan onze Internationale vogeltentoonstelling.

Lees verder...